Våra utbildningar

Upplev kraften i vår omfattande HHR-utbildning – både digitalt och på plats över hela Sverige

I en värld där psykisk ohälsa och arbetsplatskriser blir allt mer framträdande, erbjuder vi banbrytande utbildningar designade för att stärka din organisations förmåga att hantera dessa utmaningar med expertis och omsorg. Våra utbildningar är skräddarsydda för att möta behoven hos HHR-medarbetare, chefer och KRIS-team, och finns tillgängliga både digitalt och fysiskt för att passa din tidsplan och plats.

Varför välja vår HHR-utbildning?

  • Helhetssyn på psykisk ohälsa och välmående: Få djupgående insikter om lagar, regler och personligt ansvar med vårt omfattande kursinnehåll, inklusive den exklusiva HHR-guiden.

  • Expertis i krishantering: Lär dig att navigera genom krisreaktioner, förstå krisens faser, och implementera effektiva stödstrategier.

  • Praktiskt krisstöd: Utveckla handlingsplaner och förstå ansvarsfördelning för att hantera efterdyningarna av en kris på arbetsplatsen.

  • Förstärkt samarbete: Bygg starka krisgrupper genom vårt fokus på teamarbete och samarbetsstrategier.

Våra utbildningar är grundade i svensk arbetsmiljölagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket betonar vikten av proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss på info@yourminds.se eller ring 070 254 68 86

För att komma till våra digitala utbildningar klicka nedan, eller kopiera länken och klistra in i din webbläsare.

https://yourminds.addwisdom.se

I vår e-lärningsplattform kan du som medarbetare kan gå utbildningarna när det passar din arbetsdag. Du får tillgång till föreläsningar och korta videos.

Våra fysiska utbildningar kan hållas i hela Sverige. Vi kan komma till ditt företag och utbilda eller så kan ni komma till oss i Kalmar.

Välkommen till YourMinds – där vi tror att förebyggande är nyckeln till en starkare framtid, för individer och för företag. Låt oss tillsammans skapa en värld där mental hälsa är prioritetad, och välstånd handlar om mer än bara siffror.