Vad är HHR?

HHR – hjärt- & hjärnräddning är utbildningskonceptet som erbjuder en metodik och beprövade metoder för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi utbildar chefer och medarbetare i nyttan av att ha kommunikationsfärdigheter och visa empati som en given del i det lönsamma företaget. Vi adderar en verktygslåda full av konkreta lösningar och praktiska redskap att använda direkt efter avslutad utbildning och examen.

Visionen och affärsidén bakom YourMinds

Vår affärsidé och vision på YourMinds föddes ur personlig erfarenhet och en stark önskan att göra skillnad. Allt började 2009, en utmanande tid då Charlotte Kaupang, bolagets grundare tillika VD kämpade med utmattningsdepression. I tystnaden av hennes återhämtning, väcktes en fråga hon ställde sig: Om detta kan hända henne – en person fylld av energi och livsglädje – vem kunde då vara säker?

Denna insikt blev kärnan i YourMinds. Under en förlängd sjukskrivning, som även inkluderade tiden då Charlotte gick gravid med första sonen Filip, började hon visionärt se framför sig hur ingen skulle behöva uthärda det hon själv gått igenom. Det blev uppenbart att ingen är immun mot psykisk ohälsa, inte ens VD:ar, chefer, elitidrottare, ingen oavsett position eller styrka. Charlotte insåg att hennes egen kamp också påverkade hennes nära och kära – det blev som en kris i krisen.

Med en nyfunnen styrka och ett brinnande engagemang grundades först SwedenGym by Kaupang AB – ett steg mot att förena fysisk och mental hälsa. Balanserad träning blev bolagets utgångspunkt, men hon visste att det fanns mer att göra. År 2016 kvalificerade Charlotte sig som instruktör i MHFA, Mental Health First Aid, vilket lade grunden för det som YourMInds och HHR skulle bli.

Tillsammans med Nicklas Nilsson och med stöd från Kalmar Sciencepark, utvecklades HHR – en metod för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser. Vårt mål är klart: HHR ska bli lika fundamentalt som HLR (Hjärt- & lungräddning). Med psykisk ohälsa som en alltmer framträdande orsak till sjukskivningar, är vår amtition att ge alla kunskapen och verktygen att agera innan krisen är ett faktum.

Välkommen till YourMinds – där vi tror att förebyggande är nyckeln till en starkare framtid, för individer och för företag. Låt oss tillsammans skapa en värld där mental hälsa är prioritetad, och välstång handlar om mer än bara siffror.